cu tema  “HOMEOPATIE ȘI CERCETARE – REALIZĂRI ȘI NOI PERSPECTIVE”

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE HOMEOPATIE  (SRH)

are onoarea de a vǎ invita sǎ participaţi la lucrǎrile ce se vor desfaşura în  perioada

15-16 Octombrie 2021, online.

Taxe de participare și cotizații

 • 50 lei pentru membrii SRH cu cotizația la zi
 • 100 lei pentru nemembrii SRH pentru înscrierile fǎcute pânǎ la 1 septembrie 2021, cu mențiunea: taxă Congres SRH 2021
 • 50 lei se achită suplimentar  pentru înscrierile fǎcute după data de 1 septembrie 2021

Cotizații

 • Cotizația SRH este 200 lei/an

Contul SRH deschis la CEC Bank:

RO04CECEB50343RON0650170 

CIF 11137535

Adresa: Bucuresti, str. Ionel Perlea 10, sector 1

 • Taxa de participare include: rezumatele lucrărilor și programul evenimentului.
 • Autorii lucrărilor care se vor prezenta la Congres sunt scutiți de plata taxei de participare.

Canale de informare:

 • www.homeopatie-srh.ro      
 •  e mail: societatearomanahomeopatie@gmail.com
 • Facebook Societatea Română de Homeopatie

Comitet ştiinţific:

Echipa de organizare :

 • Dr. Cezarina MATEI                      e- mail: cezarinamatei@yahoo.com
 • Dr. Mădălina MINA                        e- mail: mina3madi@yahoo.com

Lucrǎri

 • Lucrǎrile se trimit pe adresa de mail societatearomanahomeopatie@gmail.com
 • Termenul limitǎ pentru trimiterea Titlului şi Rezumatului lucrǎrii, în limbile românǎ si englezǎ/ francezǎ – redactat în Word, Times New Roman, Normal, 12 – este 15 August 2021.
 • Termenul limitǎ pentru trimiterea lucrǎrilor în extenso în Word şi în Power Point pentru prezentare în Congres este 15 Septembrie 2021.
 • Lucrǎrile vor apǎrea în forma depusǎ de autori.
 • Lucrarile acceptate de către Comitetul ştiinţific vor fi confirmate autorilor prin e-mail până la data de 1 Septembrie 2021.

Va așteptăm cu prietenie,

Echipa SRH