Avem plăcerea de a vă anunța o nouă conferință online, programată pe 2-3 aprilie 2022 pe platforma Zoom.

Pentru înscrieri și în caz de probleme tehnice, va rugam să ne contactați pe email la adresele: societatearomanahomeopate@gmail.com și cezarinamatei@yahoo.com

Tema conferinței va fi: Cazuri noi de remedii homeopatice din regnul animal

Cazurile vor fi redate video, cu editare pentru claritate și concizie. .

Programul pe ore în cele două zile va fi următorul:

10:00 – 11:00; 11:30 – 1:00; 2:00 – 3:30; 4:00 – 6:00 p.m.

Taxa de participare este de 500 lei pentru membrii SRH cu cotizația achitată la zi și de 600 lei pentru cei care nu sunt membri, până la data de 18 martie, după care taxa se majorează cu 50 lei pentru toate categoriile.

Cont bancar: RO04CECEB50343RON0650170

Banca CEC BANK

Vă așteptăm cu drag!

The conference is scheduled for April 2-3, 2022 and will take place online on the Zoom platform. For registration and in case of technical problems, please contact us by email at: ileana2.r@gmail.com or cezarinamatei@yahoo.com

The theme of the conference is: New cases of homeopathic remedies from the animal kingdom

The schedule for the two days will be as follows:

10:00 – 11:00; 11:30 – 1:00; 2:00 – 3:30; 4:00 – 6:00 p.m. EET

The participation fee is 500 lei for SRH members with the current paid membership fee and 600 lei for those who are not members, until March 18, after which the fee is increased by 50 lei for all categories.

Bank account: RO04CECEB50343RON0650170

Bank: CEC BANK

We look forward to seeing you at the online conference!