cu tema “Progrese recente in cercetare, preventie si clinica medicinii integrative” se va desfasura in Bucuresti, 7-10 Noiembrie 2013, la Institutul National de Medicina Complementara si Alternativa “Prof Dr Florin Bratila”.

Taxa de participare: 400 lei se va depune in contul Institutului National de Medicina Complementara si Alternativa: RO14TREZ7055041XXX004786 Trezorerie sector 5, Bucuresti, Cod Fiscal 4505448, cu mentiunea: pentru congres. Taxa de participare dupa data de 20 septembrie: 500 lei.

Informatii:  Dr. Corneliu Moldovan, e mail cornelmldvn@yahoo.com , Tel: + 0722772362