CONT IBAN SNSPMPDSB:
Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
RO57 TREZ 7025 025 XXX 011 206
TREZORERIE SECTOR 2 ; CIF 26328134
ADRESA: Str. Vaselor nr. 31, cod poştal 021253