Consiliul Director al Asociaţiei „Societatea Română de Homeopatie”, cu sediul în Mun Bucuresti, str. Ionel Perlea 10, Sector 1, având cod unic de înregistrare 11137535, reprezentat prin președinte Ileana Rîndașu, în conformitate cu art. 5.2.2.2. și 5.2.2.12 din Statutul asociaţiei,

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Asociaţiei „Societatea Română de Homeopatie”, pentru data de 16 mai 2024, ora 18:00, care se va desfășura online în sistem de videoconferință prin intermediul platformei Zoom Meeting prin accesarea link-ului: https://us02web.zoom.us/j/88072796324?pwd=VWNWMzk3bmVySVNiUE56cFRYZEtGZz09

Meeting ID: 880 7279 6324; Passcode: 692140

cu următoarea ordine de zi:

  1.  Ratificarea mandatului Consiliului Director pentru perioada 23.11.2023 – 16.05.2024;
  •  Alegerea organelor de conducere ale Asociației pe o durată de 5 ani;
  • Împuternicirea Cabinetului de Avocat Stan Elisabeta Florina pentru înregistrarea modificărilor ce se vor adopta la Judecătoria Sectorului 1;
  •  Diverse.

Adunarea Generală este statutar constituită când este asigurată participarea a cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor Asociaţiei cu drept de vot.

În situația în care nu se întruneşte cvorumul necesar la data de 16.05.2024, se reconvoacă adunarea la data de 20.05.2024, ora 18:00 care se va desfășura online în sistem de videoconferință prin intermediul platformei Zoom Meeting[1], când se pot adopta hotărâri în mod valabil indiferent de numărul de participanţi.

Votul poate fi exprimat personal sau prin mandatar la Adunare sau prin corespondență.

Pentru membrii care nu se pot prezenta personal la Adunarea din 16.05.2024, ora 18:00 pot mandata un alt membru al Asociației în baza unei împuterniciri speciale în vederea exprimării votului și semnării actelor necesare. Un membru nu poate reprezenta în calitate de împuternicit decât un alt membru.

Membrii care acționează ca împuterniciți în baza împuternicirii au obligația de a transmite împuternicirea la adresa de email a Asociatiei societatearomanahomeopatie@gmail.com cu minim 3 zile înainte de data indicată în convocator sub sancțiunea neluării în seamă a împuternicirii.

Prezentul convocator se va publica pe pagina web a asociaţiei, conform art. 5.2.2.4 din Statut.

Vă solicităm participarea într-un număr cât mai mare a membrilor asociației, pentru a atinge cvorumul de 50%+1 necesar validării hotărârilor adoptate.

            17.04.2024                                                                                    Președinte Consiliu director:

           dr. Ileana Rîndașu


[1] Link logare: https://us02web.zoom.us/j/88929710537?pwd=Uk5rTU9EK0xmRHcvWXFKZVU4RHdrZz09
Meeting ID: 889 2971 0537
Passcode: 176257