REFORMA TERAPIEI CU MEDICAMENTE
AJUTOR SIGUR CONTRA PANDEMIEI

1. INTRODUCERE
În anul 1849 în Anglia a fost fondat Spitalul Regal de Homeopatie. Londra, la scurt timp s-a confruntat cu o epidemie de holeră. Acest spital a avut o mortalitate mult mai scăzută (16%) comparativ cu alte spitale londoneze (53%).
Și în alte epidemii s-au obținut rezultate asemănătoare.
2. TERAPIA CU MEDICAMENTE (FARMACOTERAPIA)
De peste 200 de ani medicina umană și cea veterinară folosesc două metode terapeutice, alopată și homeopată. Din nefericire pentru omenire cele două metode au fost considerate în mod ilogic și absurd ca antagoniste, deși sunt complementare. Consecințele acestei situații au fost și sunt foarte dăunătoare sănătății umanității. Alopatia a fost și este metoda terapeutică suverană, acoperind circa 95% din consumul de medicamente. Homeopatia a rămas tot timpul înafara medicinii științifice, fiind considerată greșit, în grupul medicinilor alternative. Consecințele negative ale acetui lucru asupra sănătății umanității, nu vor putea fi cunoscute niciodată.
În calitatea mea de Profesor de Farmacologie, am analizat foarte atent homeopatia de pe pozițiile Farmacologiei și ale Științelor Medicale din secolul XXI, și am ajuns la concluzia valorii inestimabile a homeopatiei în rândul Științelor Medicale, ca una dintre cele mai importante descoperiri ale medicinii tuturor timpurilor, cu condiția trecerii de la homeopatia inițială, care a avut la bază nivelul cunoștiintelor medicinii epocii, la o homeopatie nouă, științifică, a secolului XXI.
3. FARMACOLOGIA HOMEOPATĂ ȘI HOMEOPATIA ȘTIINȚIFICĂ
Descoperirile personale sunt următoarele:
a. Metoda terapeurică homeopată, descopertită de Hahnemann, folosește ca instrument de lucru, medicamentul homeopat.
b. Medicamentul homeopat, condiție indispensabilă pentru existența metodei homeopate, trebuie să facă obiectul unei noi Științe Medicale, Farmacologia homeopată, prin analogie cu metoda terapeutică alopată și Farmacologia alopată.
c. Medicamentul homeopat există în natură, în virtutea legilor acesteia. El trebuie numai să fie descoperit și folosit pe baze științifice. El este medicamentul de tip II. Împreună cu medicamentul alopat cunoscut (de tip I), sunt singurele care pot exista pe planeta Pământ, în concordanță cu legile naturii.
4. BITERAPIA
Existența celor două tipuri de medicamente determină existența celor două tipuri de terapii, alopată și homeopată. Aceste două terapii nu sunt antagoniste ci sunt complementare. În consecință în practica terapeutică ar trebui în mod logic, să se folosească în proporții sensibil egale cele două terapii. În acest sens ar putea fi utile următoarele idei:
a. În formele ușoare de boală, să fie recomandate aproape exclusiv terapia homeopată;
b. În formele medii să se recomande în egală măsură cele două terapii, în funcție de particularitățile fiecărui caz;
c. În formele grave și foarte grave să se recomande cu prioritate terapia alopată, și să se asocieze terapia homeopată adecvată.
Terapia homeopată va trebui să cuprindă medicamente simptomatice pentru toate simptomele prezentate de fiecare bolnav, indiferent de medicația alopată administrată.
5. CONCLUZII
În condițiile pandemiei cu coronavirus, apreciez folosirea biterapiei la tratamentul bolnavilor internați în spitale sau tratați la domiciliu, ar putea schimba radical situația actuală. Beneficiie biterapiei vor fi:
– Diminuarea intensității suferinței;
– Diminuarea numărului și gravității complicațiilor;
– Diminuarea duratei spitalizării;
– Diminuarea perioadei de convalescență;
– Stingerea mai rapidă a pandemiei;
– Scădearea semnificativă a numarului deceselor;
– Diminuarea globală a costurilor.
Pentru atingerea acestor deziderate se impune ca fiecare spital să colaboreze cu medici practicieni homeopați cu experiență.